ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Καθαρά Δευτέρα (19/2) δεν θα πραγματοποιηθούν προπονήσεις.