ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ Μ. ΤΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ GROUP 2006

Το group 2006 θα κάνει αύριο (Μ. Τρίτη) προπόνηση στο Fous de Foot στις 17:30.