ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 10/4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ TO GROUP 2012-13 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ12/4 (17:30)