ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ GROUP 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ FOUS DE FOOT: 6:30 π.μ.

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6:45 π.μ.