ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Την Τρίτη 1/5 όλες οι προπονήσεις θα διεξαχθούν κανονικά.