ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΠΕΜΠΤΗ 10/5)

Oι προπονήσεις των 18:30 και μετά θα πραγματοποιηθούν κανονικά