ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ U20-U17

U20

1. ΣΚΟΝΔΡΑΣ 

2. ΚΩΣΤΑΡΑΣ

3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

4. ΡΑΛΙ

 

U17 

1. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

2. ΡΕΣΟΥΛΙ

3. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ 

4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ